Dr. Dt. Zahid Seferli

Dt. Ishak CAN

Protez Uzmanı Dr. Dentist Zahid Seferli, 11 Nisan 1989 tarihinde Azerbaycan'da doğmuştur. 2009 yılından beri diş hekimliği mesleğini icra eden Dr. Seferli, 2018 yılından itibaren dijital diş hekimliği alanında aktif çalışmalar yürütmektedir. İlk, orta ve lise eğitimini 1995-2006 yılları arasında tamamladıktan sonra, 2006-2011 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi TÖMER'de Türkçe eğitimi almış ve şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2012-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı'nda doktorasını tamamlayarak, "Zirkonyum alt yapı materyaline uygulanan sinterizasyon ısısının ışık geçirgenliğine etkisi" adlı tez çalışmasıyla Doktora unvanını kazanmıştır. Kariyerine 2012-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde devam eden Dr. Seferli, 2016-2022 yılları arasında uluslararası hastalara hizmet veren çeşitli büyük diş kliniklerinde çalışmıştır ve 2023 yılından itibaren Medic Antalya’da protez uzmanı olarak görev yapmaktadır. Katıldığı çeşitli konferanslar ve verdiği eğitimlerle alandaki bilgisini paylaşan Dr. Seferli, protetik dental restorasyonlar, implant üstü restorasyonlar ve estetik diş tedavileri gibi alanlarda hizmet vermektedir.
Yüzme, doğada gezme, balık tutma ve farklı ülkeleri gezmeyi hobileri arasında saymaktadır.

>