KVKK Başvuru Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında yer alan aşağıdaki taleplerinize ilişkin tarafımıza işbu Formda açıklanan yöntem ve usullerde başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamındaki haklarınızı aşağıdaki yöntem ve şekiller ile kullanabilirsiniz.

İsim ve Soyad: _____________________________

T.C.K.N.: _____________________________

Pasaport No: _____________________________

Telefon Numarası: _____________________________

E-posta: _____________________________

Adres: _____________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Başvuru Tarihi: _________

İmza: _________

>